Произведено в европейския съюз

Анализаторите от лабораторните серии могат да бъдат надстроени с външен дисплей, по желание на клиента.


Want to Learn More?

Stay connected with our newsletter

български