Made in the european union

Съдържание на мазнини и протеини в млякото. Какво трябва да знаят фермерите.

Редовните анализи на съдържанието на мазнини, протеини и урея в млякото предоставят богата информация за качеството на храненето на кравите и възможността за подобряване на тези параметри в дългосрочен план.

Качеството на млякото се влияе от много фактори, но най-важните са храненето и отглеждането на млечните крави.

Грешките в храненето могат да причинят много здравословни проблеми на животните (ацидоза, кетоза, нарушения в минералния метаболизъм и др.). С увеличаването на производството на мляко се увеличава и рискът от метаболитни нарушения. Разбира се, това не означава, че високопродуктивните крави ще боледуват по-често от нископродуктивните животни. Високата млечност означава само, че храненето трябва да се основава на точно изчисляване на дажбите, перфектно управление на фуражите и наблюдение и анализ на най-важните данни за продуктивността. Съдържанието на мазнини и протеини в млякото, съдържанието на урея в млякото и количеството добито мляко са данните, които могат и трябва да се използват за оценка на храненето на животните и за установяване на грешки.

Млечна мазнина

Съдържанието на млечни мазнини характеризира дали е постигната необходимата структура на дажбата. Тъй като оцетната киселина е отговорна за образуването на млечната мазнина основно в търбуха и се синтезира от растителни влакна, за нормалното ниво на млечната мазнина е отговорно подходящото съдържание на сено, сенаж и слама в храната (контрол на съотношението между обемистия и концентрирания фураж и количеството на консумирания фураж).

През първите седмици на лактацията съдържанието на мазнини показва дали животното получава достатъчно енергия. Обикновено съдържанието на мазнини намалява много рязко от първата до четвъртата седмица на лактацията, а след това намалява още малко до десетата седмица. След това съдържанието на мазнини започва плавно да се увеличава и това продължава до началото на лактацията, което показва, че животното започва да попълва мастните си резерви.

Високото съдържание на мазнини (обикновено повече от 5%) през първите 2-4 седмици след отелването показва интензивно мобилизиране на мазнини от тялото на кравата. Често тези животни имат ниско съдържание на млечен протеин (по-малко от 3,1 %) по същото време. Това е сигнал за възможна кетоза на животното. Това обикновено засяга по-възрастни животни с много интензивен метаболизъм. Но по този начин могат да реагират и животни, които са били прехранвани през предходната лактация и по време на сухостойния период. Обикновено млеконадоят на такива крави се увеличава много рязко през първите седмици на лактацията, но те ядат малко храна. Такава кетоза достига своя пик между 3 и 5 седмица от лактацията.

Ниското съдържание на мазнини може да бъде подозрение за ацидоза, обикновено дължаща се на неподходяща структура на дажбата (през първите седмици на лактацията често се дължи на твърде бързо увеличаване на приема на концентрат или на недостатъчен прием на фураж като цяло). Значително намаляване на мазнините при отделни животни с повече от 0,4 % между две контролни доения и съотношение мазнини/протеини под 1,0 може да е доказателство за ацидоза.

Температура в обора над 27 °C, съчетана с висока влажност, може да доведе до намаляване на маслеността с 0,2 до 0,5 % (за цялото стадо). Здравни проблеми (чернодробни заболявания, паразити, диария, заболявания на копитата, хормонални нарушения) също могат да намалят съдържанието на мазнини.

Млечният протеин е важен показател за качеството на млякото и съвременната генетика е насочена към неговото увеличаване. Задачата на производителите е да разгърнат пълния потенциал на животните, включително високия протеин в млякото.

Съдържанието на протеини в млякото отразява дали кравата е добре снабдена с енергия и е своеобразен енергиен барометър за стадото. Съдържанието на протеин в млякото зависи от това дали микробите в търбуха, които синтезират микробен протеин, разполагат с достатъчно енергия. Само при висока продуктивност все по-голямо значение придобива протеинът в търбуха, който не се разгражда.

Съдържанието на белтъчини в млякото през първите два месеца на лактацията варира по същия начин като телесното състояние на животното. Обикновено през първата третина на лактацията протеините в млякото намаляват с увеличаване на млеконадоя, тъй като през този период енергията е в недостиг. Протеин над 3,1 % се счита за нормален през този период. Но ако той падне под 2,8 %, това означава, че животното вече няма енергийни резерви в организма. Във всеки случай, дори при много висока млечност от над 50 kg на ден, съдържанието на протеин в млякото не трябва да пада под 3,1 %.

Когато животното започне отново да наддава на тегло и оценката му за състояние се повиши, протеините в млякото също се увеличават и млеконадоят намалява. В края на лактацията стойности на млечния протеин до 3,8 % се считат за нормални. Стойности на протеина над 3,8 % са сигнал за значително намаляване на продуктивността. Това развитие е тясно свързано с натрупването на мазнини. В късната лактация производството на мляко почти не зависи от телесното състояние, ако то се намира между 3,0 и 3,5. При по-високо телесно състояние, над оценка 3,5, трябва да се подготвим за много рязък спад в продуктивността в комбинация с много висока стойност на протеина (над 3,8%).

Урея в млякото

Карбамидът в млякото е показател за проверка на снабдяването на търбуха с микробен азот на базата на суровия протеин. Съдържание на урея под 15 mg/100 ml мляко показва значителен недостиг на азот в търбуха. Това ограничава дейността на микроорганизмите в търбуха, което води до намален прием на фураж и съответно до по-ниска млечна продукция.

Оптималното съдържание на урея в млякото е около 25 mg/100 ml. Урея над 30-35 mg/100 ml показва излишък на азот и суров протеин в търбуха. В този случай азотният метаболизъм е претоварен.

Количеството урея в млякото отразява стойността на азотния баланс в търбуха, която се използва при съставянето на дажбата. Стойност на азотния баланс в търбуха (RNB, BAR) от 0 до 10 g съответства на съдържание на урея от 20-25 mg/100 ml.

Мазнините и белтъчините в млякото трябва да са в определено съотношение помежду си. Съотношение от 1,1:1 до 1,5:1 показва балансирано хранене.

Съотношение на мазнините към протеините, по-голямо от 1,5, особено в началото на лактацията (освен по време на лактационния период), е предупредителен сигнал. Високото съдържание на мазнини е признак за много силна мобилизация на мазнини от организма. Ниското съдържание на белтъчини показва липса на енергия, въпреки че част от енергията идва от резервите на организма. Това може да доведе до метаболитни нарушения (кетоза).

Ако съотношението мазнини/протеини е повече от 1,5 през целия период на лактация, това показва диета, богата на структура, но бедна на енергия. Особено ако качеството на обемистия фураж е лошо и концентратите са недостатъчни. Това води до ниско производство на мляко и ниско съдържание на млечен протеин

Много ниско съотношение между мазнини и протеини (под 1,1) се получава при диета, богата на енергия и бедна на структура (много концентрати). В този случай е необходимо фуражът да се разпределя правилно в зависимост от продуктивността.

При интерпретиране на съотношението мазнини/протеин през първата третина на лактацията трябва да се има предвид, че са възможни както заплаха от кетоза (при висок показател), така и заплаха от ацидоза (при нисък показател). В този случай "нормалното" съотношение мазнини/белтъчини може да се окаже неправилно. Поради това е необходимо внимателно наблюдение на животните през този период, а може би дори индивидуално събиране и анализ на данни за животните до 30-ия ден на лактацията.

За да се установят грешки при храненето през годината, стойностите на мазнините и протеините в събраното мляко могат да се анализират ежемесечно. Например, ако стойностите на маслеността и протеините намалеят в началото на май, това може да означава, че преходът към паша не е бил достатъчно структуриран или е бил извършен много рязко.

Данните от контролното доене предоставят ценна информация за наблюдение на храненето на животните и трябва да се използват активно от всяка ферма.

Количество на млякото

Генетичният потенциал на млекодайната крава може да се реализира само ако тя е добре хранена. Продуктивността на здравата крава е сравнително висока през първите две-три седмици от лактацията, дори когато има недостиг на хранителни вещества. При добро хранене спадът в продуктивността е постепенен. И обратното, при неправилно хранене млечността рязко намалява. Затова проследяването на кривата на лактацията позволява да се следи храненето.

Независимо от кривата на лактацията, промените в продуктивността се влияят от качеството на фуража и неговата смилаемост. А колебанията в млечността винаги се влияят от внезапна промяна на фуража (смяна на ливадата, нов тревен силаж и т.н.).

Въглехидрати в млякото

Основният въглехидрат в млякото е лактозата. Този дизахарид има слаб сладък вкус. Концентрацията на лактоза в млякото остава относително постоянна - средно около 5% (4,8-5,2%). За разлика от концентрацията на мазнини в млякото, съдържанието на лактоза е приблизително еднакво при всички млечни породи и не може лесно да се промени от хранителни фактори.

Извод:

Грешките в храненето могат незабавно да доведат до дисбаланс в биологичния баланс в тялото на кравата. Използването на данни за качеството и количеството на млякото дава възможност за своевременно разпознаване и отстраняване на подобни нарушения. Редовният анализ на мазнините и протеините в млякото е ценна диагностична помощ при наблюдение на здравето и храненето на животните и трябва да се използва активно от всяко млекопреработвателно предприятие.

Неоценими в това отношение са ултразвуковите млекоанализатори на фирма Милкотестер ООД Лактомат и Мастер, които с изключителна прецизност определят не само съдържанието на млечна мазнина и протеини, но също така и на сух безмаслен остатък, плътност, лактоза, соли, добавена вода, точка на замръзване, температура на пробата. Тяхното използване дава възможност на специалисти и фермери ежедневно да следят за съдържанието на основните млечни съставки и да корегират своевременно хранителния рацион.

 

 

Stay connected with our newsletter

Español